יצאתי לגמלאות. כבעבר, אסייע למי שבדעתו להיאבק ברמה העקרונית למען כלל ציבור נפגעי הממל"ז, בשל תפעול לקוי ע"י משטרת ישראל. כל זאת בתנאי שתיוצגו בבית משפט ע"י עורך-דין, אשר מעוניין בחוות דעתי, על מנת לסייע במאבק משפטי עקרוני.

לאחר שפרשתי מעיסוקי כעד מומחה בנושא אכיפה באמצעות ממל"ז נכנס לשירות ממל"ז חדש ומשופר מסוג "אולטרא לייט". אם במקרה שלכם המדידה בוצעה באמצעותו עלי לבדוק אותו במעבדה, כפי שבדקתי את הדגם הקודם וכמו-כן לקבל לידי העתק של כל התעוד הרלוונטי, לרבות נהלים חדשים (אם שונו) וכל זאת לפני תחילת שלב ההוכחות במשפט.

עלויות: איני גובה שכ"ט, אלא החזר הוצאות ישירות במידה ויהיו (כגון נסיעות, צילומים). משלוח בדוא"ל/פקס של הצעות, עצות, מסמכים קיימים ו/או שיחות טלפון אינם נחשבים על ידי כהוצאה. אסייע לכם בשמחה אם תיוצגו ע"י עו"ד אמין ואמיץ, בתקווה שהמאבק שלכם יתרום לשינוי הגישה והשיטה של מערכת האכיפה, שפעם חלמתי לשנותה.

 

 

מסקנת העד מומחה לאחר בחינה של ממל"ז ( אקדח הלייזר)

המכשיר (LTI 20-20) אמין.
אמינותו אינה מהווה ערובה לביצוע מדידה אמינה!

הסבר: בית המשפט העליון פסק (ע"פ 4682/01, לוי ועטייה נ. מ"י, רע"פ 2216/01 מ"י נ. פלר) וכן בעתירות רע"פ 7093/10 (מ"י נ. ד"ר אורנה דריזין), רע"פ 2997/11 (דניאל כהן נ. מ"י) כי בהעדר הוכחה אחרת ממל"ז הינו מכשיר אמין, אולם קבע סייג:

"גם בהנחה כי הממל"ז אמין, מחייבות הוראות היצרן".


מה המשמעות של פסיקה זו?

אם משטרת ישראל איננה פועלת על פי כל הוראות היצרן היא איננה ממלאת את חובתה. שכן קיים חשש סביר כי המדידות שהיא מבצעת אינן אמינות. לפי מדידות שביצעתי בפועל באמצעות ארבעה מכשירי ממל"ז שונים הגעתי למסקנה המשטרה איננה עובדת לפי הנחיות היצרן. במהלך תשע השנים האחרונות הייתי עד לנסיונות מצד המשטרה להסיט את הדיון לכיוון האמינות של המכשיר ולטעון תוך כדי כך כי המכשיר עצמו אמין. אכן, לאחר ביצוע הבדיקות שבצעתי כאמור על ארבעה מכשירים הגעתי למסקנה כי אין לממל"ז בעיה של אמינות כמכשיר. אולם יש בעיות בתפעולו ובדרכי התחזוקה שלו בידי הדרג הטכני של משטרת ישראל. אוכל להעיד על כך בבית משפט לתעבורה, כעד מומחה, אם וכאשר אתבקש לעשות כן. קרא עוד...


זאת ועוד, גם לו פעלה משטרת ישראל לפי כל הוראות היצרן, עדיין היתה אמינות המדידה יורדת עם גידול המרחק. בית המשפט העליון קבע (באופן שרירותי) כי לא תבוצע מדידה בטווח של מעל 300 מטר ללא חצובה או עדשה מגדילה (בעינית הכיוון). דע עקא, היצרן לא התחייב למדידה אמינה מעל ל- 275 מטרים, אם לא יודעים את תכונות ההחזריות (reflectivity) של מכונית המטרה. כך כתוב במפרט הביצועים של LTI 20-20 שפרסם היצרן.
לפי מדידות שביצעתי בפועל באמצעות ארבעה מכשירי ממל"ז שונים הגעתי למסקנה כי ניתן לקבל תוצאות שגויות של מהירות גם במרחק של עשרות מטרים. אוכל להעיד על כך בבית משפט לתעבורה, כעד מומחה, אם וכאשר אתבקש לעשות כן.

הסבר: ממל"ז מודד מהירות של "כתם הלייזר" ולא של המטרה הנבחרת - לכן אין להשתמש בו לאכיפת מהירות של מכונית שהיא גוף תלת-מימדי. בטווחים גדולים קיימת אפשרות ש-"כתם הממל"ז" ינוע על גבי מטרה. תופעה זו נקראת "החלקה".
היצרן ככל הנראה מודע לבעייה זו. הראיה לכך, על פי מפרט היצרן הטווח המירבי הוא 275 מטרים בלבד, אם לא יודעים את תכונות ההחזריות של המכונית המשמשת כמטרה. הואיל ומשטרת ישראל איננה יודעת בכל מקרה ומקרה תכונות ההחזריות של מכונית אשר שימשה כמטרה אקראית, אין זה מן הראוי שתאכוף מהירות באמצעות ממל"ז בטווח העולה על 275 מ'. זאת כאמור כמשתמע מהאמור במפרט היצרן עמ' 40 של מדריך ההפעלה באנגלית. אוכל להעיד על כך בבית משפט לתעבורה, כעד מומחה, אם וכאשר אתבקש לעשות כן.

"הודעות שגיאה" או "מדידת טעות"

משטרת ישראל יודעת גם יודעת כי "מלכודת השגיאות" של הממל"ז איננה מסוגלת לטפל בכל השגיאות האפשריות, אבל זה לא מפריע לה להציג מצג שווא כדלקמן :
" תכנת המכשיר לוקחת בחשבון את כל מדידות הטעות העשויות להיווצר ".
וזאת כאמור בעמ' 24 של ה"מדריך להפעלת ממל"ז (LTI 20-20)" של משטרת ישראל. טענה זו הוכחה כבלתי נכונה.
ביצעתי סדרת בדיקות שהוכיחה כי מנגנון מלכודת השגיאות איננו מסנן תמיד "קריאה שגויה" של מהירות. אוכל להעיד על כך בבית משפט לתעבורה, כעד מומחה, אם וכאשר אתבקש לעשות כן.

לסיכום, קיימת בעיה של מדידה לא אמינה באמצעות ממל"ז אמין

ניתן להשתמש בממל"ז (LTI 20-20) כמד טווח ברמת אמינות גבוהה, אם המדידה מבוצעת על מטרה מישורית הניצבת לקו הראיה, אשר שטחה גדול משטח "חתימת" הלייזר.

ניתן להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" רק על מטרות שטוחות אשר שטח פניהן ניצב לקו הראיה (ממל"ז-מטרה). אין להשתמש בממל"ז כמד מהירות ב"שיטת ההצבעה" על מטרות אשר שטח פניהן אינו ניצב לקו הראיה לממל"ז, או על מטרות שיש להן תנודה עצמית.

שיטת הבדיקה של התאום האופקי והאנכי כפי שהיא נקוטה ע"י משטרת ישראל מאפשרת סטייה גדולה מדי בין נקודת המכוון לבין מרכז "חתימת" הלייזר. התוצאה: לא ניתן לשייך בוודאות מוחלטת קריאת טווח לכלי הרכב מסוים, כאשר יש יותר מכלי רכב אחד בשדה הראיה של הכוונת, או בטווח העולה על 275 מ'.

לסיכום, "שיטת ההצבעה" כפי שהיא נקוטה בידי משטרת ישראל איננה אמינה לצורך אכיפת מהירות של כלי רכב.

דורון טל - בורר | עד מומחה בנושא אכיפת מהירות

מכתב תודה למכון להכשרת מומחים

אם עברת עבירת מהירות ואת/ה רוצה להתחכם, אני לא הכתובת!
אולם, אם את/ה סבור/ה כי לא עברת עבירה, חרף הרשום בדו''ח מסוג ברירת קנס או כתב אישום, אוכל לסייע לך, לאחר קבלת כל הראיות שבידי המשטרה ובידך.
המידע הנכלל באתר זה נועד לצורך המחשה בלבד. בעל האתר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר.
לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על האמור באתר על המשתמש לקבל ייעוץ מקצועי.

מחדל מצלמות המהירות

פרט לאקדח הלייזר משטרת ישראל מפעילה אמצעי אכיפת מהירות נוספים,
שהעיקרי בהם הוא המצלמות הכתומות א3 (גאטסו)

1.7.2018 - שערוריית מצלמות המהירות הכתומות א3